با توجه به نقش تأثیرگذار و حیاتی علوم انسانی و اجتماعی به ویژه حوزه مدیریت در رونق تولید داخلی و اشتغال‌زایی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی قصد دارد به عنوان یکی از نمایندگان دانشگاهی، همایشی را با عنوان « مدیریت؛ تولید ملی و توسعه اشتغال» با مخاطب قرار دادن سه گروه اصلی دانشگاهیان، بخش دولتی و بخش خصوصی و پیگیری اهدافدر قالب پنل های تخصصی و ارائه مقالات برگزیده برگزار نماید.

مسئولان پنل های تخصصی عبارتند از:

 

دکتر رضا واعظی مسئول پنل مدیریت بخش عمومی و سیاست گذاری
دکتر سید حبیب الله طباطبائیان مسئول پنل مدیریت صنعت و تجارت
دکتر محمدرضا تقوا مسئول پنل مدیریت فناوری اطلاعات، نوآوری و کارآفرینی
دکتر میثم امیری مسئول پنل مدیریت مالی
دکتر محمود ضیایی مسئول پنل مدیریت گردشگری
دکتر میر علی سید نقوی مسئول پنل مدیریت منابع انسانی