بر اساس پژوهشی که با عنوان «آینده­ پژوهی ایران 1396» انجام گردیده، بیکاری به عنوان یکی از مهمترین چالش­های اجتماعی ایران طرح شده است. بیکاری معضلی است که زندگی بسیاری را تحت تأثیر قرار می­ دهد. دیری است که در پژوهش ­ها و گزارشات مختلف به این مقوله اشاره شده و صاحبنظران به آن پرداخته­ اند. در طی دهه­ های گذشته راه­ حل­ های متعددی مورد بحث قرار گرفته و برخی از آنها مانند راه ­حل­های کوتاه مدت و مقطعی اجرا شده­ اند، اما مشکل نه تنها همچنان باقی است که حادتر نیز گردیده و ناکارآمدی و حتی اثرات سوء سیاست ­های مقطعی آشکارتر شده، ضمن آنکه بسیاری از فرصت­ها نیز از دست رفته است. روی دیگر این سکه اشتغال است. توسعه اشتغال با رونق تولید و خدمات و به ویژه ارتقاء تولید ملی گره خورده است. در سال­های اخیر "سیاست ­های کلی اشتغال"، "سیاست­های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" و "سیاست­های کلی اقتصاد مقاومتی" ابلاغ شده­ اند و سال 1396 نیز به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نام­گذاری شده است. اما وضعیت موجود حاکی از آن است که عملیاتی نمودن این اهداف و تغییر در وضعیت اشتغال جز با برنامه­ای ملی و منسجم ممکن نمی­گردد.

توسعه تولید ملی و به تبع آن توسعه اشتغال نه تنها نیازمند تغییر جدی در سبک مدیریت در بخش های مختلف صنعت، تجارت و خدمات است بلکه نیازمند بهبود اساسی در فضای کسب و کار در کشور است که  خود متأثر از شرایط اجتماعی و سیاسی است. با توجه به چند وجهی بودن موضوع اشتغال و تأثیرگذاری متغیرهای بسیار بر آن، می ­توان "توسعه تولید و اشتغال" را مسئله ­ای پیچیده نامید که از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، مدیریتی و فناورانه قابل بررسی است. از این­ رو دانشگاه علامه طباطبائی اقدام به طرح و کنکاش این موضوع از وجوه گوناگون نموده است و دانشکده مدیریت و حسابداری نیز، بر آن شده است که مسئله را از باب نقش مدیریت در تولید و اشتغال مورد مداقه قرار دهد. همایش "مدیریت، تولید ملی و توسعه اشتغال" که با پشتیبانی دانشکده­ های مدیریت دانشگاه های سطح یک کشور برگزار می شود، گامی در همین راستا است. این همایش نه تنها به نقش مدیریت در بنگاه های اقتصادی و صنایع مختلف تولیدی و خدماتی در ارتقاء تولید ملی خواهد پرداخت، بلکه مباحث مربوط به سیاستگذاری و مدیریت بخش عمومی در این جهت را نیز بررسی خواهد کرد.