نشانی دبیرخانه همایش:

تهران، بزرگراه همت غرب، دهکده المپیک، میدان دهکده، پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، طبقه دوم، دفتر خدمات پشتیبانی علمی


تلفن :

۴۸۳۹۲۹۲۱


ایمیل:

npeg@atu.ac.ir

 


Refresh Code