نحوه شرکت و ارسال مقاله در همایش
1396-10-23

پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم می توانند به صورت رایگان در این همایش شرکت کرده و نیز مقالات خود را به صورت رایگان ارسال نمایند.

برای حضور در همایش می توانید در سایت ثبت نام بفرمایید. برای اطلاع بیشتر به قسمت مقالات در سایت مراجعه بفرمایید.