ارائه شفاهی و چاپ مقاله به صورت پوستر
1396-11-21

قابل توجه پژوهشگرانی که مقالات آنها در یکی از سطوح زیر پذیرفته شده است:

الف) چاپ پوستر
ب) ارائه شفاهی

✅✅✅1. پژوهشگران محترم بایستی حداکثر تا 3 روز پس از ارسال نظر دبیر تخصصی، فایل های مرتبط را در سامانه بارگذاری نمایند. (بدیهی است عدم ارسال فایل ها به منزله انصراف خواهد بود)

✅✅2. هر دو دسته از پژوهشگران عزیز بایستی اصلاحات مدنظر هیات داوری و دبیر تخصصی را تا تاریخ 30 بهمن 96 در مقاله اعمال نمایند و در سامانه بارگذاری کنند. (بدیهی است عدم بارگذاری به منزله انصراف از چاپ مقاله در ویژه نامه خواهد بود)


✅توجه توجه:
تسریع در ارسال فایل های مقالات پذیرفته شده توسط پژوهشگران، ما را در هر چه هماهنگ تر کردن صدور گواهینامه ها، چاپ مقالات پوستری، و تنظیم زمان ارائه شفاهی یاری خواهد داد.

با تشکر
دبیر علمی همایش: "مدیریت؛ تولید ملی و توسعه اشتغال"

 http://npeg.atu.ac.ir/cnf/authors.note