"مدیریت، تولید ملی و توسعه اشتغال"
1396-11-26
"مدیریت، تولید ملی و توسعه اشتغال"

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی در اقدامی هماهنگ و به موازات سه دانشکده دیگر این دانشگاه (اقتصاد، علوم اجتماعی و حقوق و علوم سیاسی) به صورت تخصصی برای موضوع راهبردی اقتصاد مقاومتی همایشی با عنوان " مدیریت، تولید ملی و توسعه اشتغال" برگزار می‌نماید. تمرکز دانشکده مدیریت بر این حوزه، به سبب جایگاه مهم علوم انسانی به ویژه دانش مدیریت در توسعه کشور، رونق تولید، رفع موانع اشتغال و غلبه بر بحران بیکاری است. مسائل یاد شده چالش‌های کلیدی هستند که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند و موضوع اقتصاد مقاومتی به منظور طراحی راهکاری برای خروج از این چالش‌ها از سوی رهبر انقلاب تبیین و در قالب مجموعه‌ای سیاست‌ها به دیگر ارکان عالی و سیاست گذار کشور ابلاغ شده است. به طورخاص مسئله تولید و اشتغال، موضوعی است که ابعاد مختلفی داشته و نیاز است جامعه دانشگاهی و نخبگان از منظرهای مختلفی آن را تدقیق و پژوهش کنند. به ویژه ابعاد مدیریتی این چالش‌ها و نقش راهکاریابی دانش مدیریت برای دستیابی به اهداف عالی مدنظر در اقتصاد مقاومتی می‌تواند تعیین کننده باشد.

شیوه طراحی همایش مدیریت، تولید ملی و توسعه اشتغال به نوعی بدیع است. این همایش دریچه‌ای علمی و تخصصی از منظر دانش مدیریت به موضوع اقتصاد مقاومتی گشوده است و بنا دارد با محوریت رونق تولید و اشتغال‌زایی مسائل و راهکارها را طرح، نقد و بررسی نماید. علاوه بر این در یک حرکت نظام‌مند جمعی و چند جانبه با دانشکده‌ها و حوزه‌های دیگر مانند حقوق، علوم اجتماعی و اقتصاد، نگاه همه‌جانبه‌ و کارشناسانه‌ای به اقتصاد مقاومتی صورت خواهد گرفت. برنامه این همایش با مشارکت دیگر دانشگاه‌های سرآمد ایران در حوزه مدیریت و متمرکز بر سه گروه دانشگاهیان، بخش دولتی و خصوصی خواهد بود. ساماندهی همایش مبتنی بر مجموعه پنل‌های تخصصی به تفکیک حوزه های مدیریت بخش عمومی و سیاست گذاری، مدیریت صنعت و تجارت، مدیریت فناوری اطلاعات، نوآوری و کارآفرینی، مدیریت مالی، مدیریت گردشگری و مدیریت منابع انسانی می‌باشد. شایان ذکر است که حضور در این همایش با ثبت نام در سامانه (در وبسایت http://npeg.atu.ac.ir/)  برای عموم آزاد است. علاوه بر وبسایت، اطلاعات همایش در کانال تلگرامی https://t.me/npegconference قابل دریافت است.