تمدید مهلت ارسال مقاله
1396-11-05
تمدید مهلت ارسال مقاله

پژوهشگران، اساتید و دانشجویان محترم بنا به درخواست شما بزرگواران مهلت ارسال مقاله تا 15 بهمن تمدید شد. لذا خواهشمندیم تا تاریخ ذکر شده نسبت به ارسال مقالات خود اقدام بفرمایید