کمیته علمی
لعیا الفت
دبیر کمیته علمی
استاد - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: olfat [at] atu.ac.ir
سید مهدی الوانی
عضو کمیته علمی
استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: alvani [at] qiau.ac.ir
محمدرضا تقوا
عضو کمیته علمی و دبیر محور فناوری اطلاعات، نوآوری و کارآفرینی
دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: taghva [at] atu.ac.ir
محمود ضیایی
عضو کمیته علمی و دبیر محور مدیریت گردشگری
دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: mdziaee [at] gmail.com
رضا واعظی
عضو کمیته علمی و دبیر محور مدیریت بخش عمومی و سیاست گذاری
دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: theory.management [at] yahoo.com
سید حبیب الله طباطبائیان
عضو کمیته علمی و دبیر محور مدیریت صنعت و تجارت
دانشیار - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: tabatabaeian [at] atu.ac.ir
میر علی سید نقوی
عضو کمیته علمی و دبیر محور مدیریت منابع انسانی
دانشیار- عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: asnagavi [at] yahoo.com
میثم امیری
عضو کمیته علمی و دبیر محور مدیریت مالی
استادیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: amiry۸۲ [at] yahoo.com
ابولفضل کزازی
عضو کمیته علمی
استاد- عضوهیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: kazazi [at] atu.ac.ir
سیدمحمد میرمحمدی
عضو کمیته علمی
استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: mirmohammadi [at] atu.ac.ir
رحمت الله قلی پور
عضو کمیته علمی
استاد- عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: rgholipor [at] ut.ac.ir
حمید ضرغام بروجنی
عضو کمیته علمی
دانشیار- عضوهیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: dr.zargham [at] gmail.com
محمد علی شاه حسینی
عضو کمیته علمی
دانشیار- عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shahhoseini [at] ut.ac.ir
محمدرضا فرزین
عضو کمیته علمی
دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: farzin [at] ndf.ir
غلامرضا گودرزی
عضو کمیته علمی
استاد- عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
پست الکترونیکی: rgodarzi [at] yahoo.com
مهدی کروبی
عضو کمیته علمی
دانشیار- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: drkaroubi [at] gmail.com
بهروز دری نوکورانی
عضو کمیته علمی
دانشیار- عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: b-dori [at] sbu.ac.ir
سعید زرندی
عضو کمیته علمی
استادیار-عضوهیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: saeed_zarandi [at] yahoo.com
مهدی گودرزی
عضو کمیته علمی
استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: mehdigdrz [at] yahoo.com
مهدی الیاسی
عضو کمیته علمی
استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: m.eliasi [at] atu.ac.ir
علیرضا شیخ
عضو کمیته علمی
استادیار- عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: a.sheikh [at] aut.ac.ir
رحیم زارع
عضو کمیته علمی
استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: zare [at] yahoo.com
محمد هاشم بت شکن
عضو کمیته علمی
استادیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: mh.botshekan [at] gmail.com
محمدرضا کریمی علویجه
عضو کمیته علمی
استادیار- عضو هیات علمی دانشگاه علامع طباطبائی
پست الکترونیکی: mr.karimi [at] atu.ac.ir
محمد علی دهقان دهنوی
عضو کمیته علمی
استادیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: dehghandehnavi [at] atu.ac.ir
حامد دهقانان
عضو کمیته علمی
استادیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: dehghanan [at] atu.ac.ir
سروش قاضی‌نوری
عضو کمیته علمی و دبیر اجرایی
دانشیار-عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: ghazinoori [at] atu.ac.ir
کمیته اجرایی
احمد اسماعیلی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: esmaeili921 [at] atu.ac.ir
فاطمه نوری
عضو کمیته اجرایی
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: nouri.work [at] gmail.com